รางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเเห่งปี 2020” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

นายโตชิ ศิริจิวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเเห่งปี 2020” จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันก่อน

นายโตชิ ศิริจิวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด กล่าวว่า “เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีนี้ ผมขอใช้รางวัลนี้เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตัวเอง รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของบริษัทมูฟฟาสต์ การมอบโซลูชั่นการขายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งบริการอัพเซลล์และบริการแบบ One Stop Service ครบวงจรให้แก่ลูกค้า SME ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของธุรกิจ Social Commerce ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทที่เป็น top of mind ของลูกค้าต่อไป”