CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร คว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020″ ภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์ จาก นายอำพล เสนาณรงค์ (ขวา) องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โครงการอันทรงเกียรติครั้งนี้จัดตั้งโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวท.)