ส.ประกันชีวิตไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2564” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิต จำนวน 10 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทประกันวินาศภัยอีก 15 บริษัท เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนคุ้มครองความเสี่ยงภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยจัดจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ Counter service, ‎Black canyon, AIS, Shopee, Rabbit เป็นต้น ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ และ มีระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัย