ธ.ก.ส. ร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพ ครั้งที่ 11

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงิน Thailand Smart Money กรุงเทพ ครั้งที่ 11 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) นำเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝาก A-Savings เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และบริการต่างๆ เปิดให้บริการภายในงาน พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส.โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ