UPS ของเอพีซี คว้ารางวัล Commart Awards 2020

นางสาวปวีณา เตชะมงคลศิริ ผู้จัดการช่องทางจัดจำหน่ายค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ APC ในเครือชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) รับรางวัล Commart Awards 2020” ประเภท The Best Safety Gadget UPS นับเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในความมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม UPS ที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ใช้งานในลักษณะต่างๆ

โดยผลิตภัณฑ์ UPS ของ APC มีความโดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัย ใช้งานง่าย ให้พลังงานสม่ำเสมอ ป้องกัน ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก และยังช่วยถนอมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อให้ใช้งานได้นานขึ้น บางรุ่นมีหน้าจอแสดงสถานะ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะ และการทำงานผ่านมือถือได้อีกด้วย มาพร้อมการรับประกันยาวนาน 3 ปี บริการเปลี่ยนเครื่องฟรีถึงบ้าน งานดังกล่าวมีขึ้น ณ ห้อง SILK 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา