ออมสิน จัดโปรโมชั่นสินเชื่อ-เงินฝาก ส่งท้ายปี ในงาน Money Expo 2020 Year-End

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 4 หรือ Money Expo 2020 Year-End ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2563 ณ ฮอลล์ EH103-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ธนาคารออมสิน ได้เตรียมบริการทางการเงินแบบครบวงจรและโปรโมชั่นมากมายส่งท้ายปี 2563 โดยมีไฮไลท์ที่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107” ระยะเวลาฝาก 107 วัน ให้ดอกเบี้ยสูงเฉลี่ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.52% ต่อปี

ผู้สนใจสามารถรับใบจองสิทธิ์ได้ภายในงานตลอดทั้ง 4 วัน เพียง 700 สิทธิ์เท่านั้น แบ่งเป็น 7 รอบ ๆ ละ 100 สิทธิ์ รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ฝากได้คนละ 1 บัญชี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท จะเปิดบัญชีภายในงานหรือที่สาขาใดก็ได้ช่วงวันที่ 17 ธันวาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ฝากต้องใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และบัตรเดบิตของธนาคารออมสินควบคู่ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม หรือไถ่ถอนจำนอง (รีไฟแนนซ์) จากสถาบันการเงินอื่น โดยทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 2.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารฯ = 6.245%)

ด้าน สินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1” สำหรับผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี เพียงมีไอเดียหรือนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ ได้แก่ มีการตลาดใหม่ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ มีกระบวนการผลิตใหม่ ธนาคารฯ ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่า 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 1.07% หลังจากนั้น MOR/MRR + 1.50% ต่อปี

สำหรับ “สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs” เป็นเงินกู้เพื่อหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารฯ ให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยวงเงินกู้ 1-20 ล้านบาท กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 3.99% ปีที่ 2 = 4.99%

หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+0.75% (ปัจจุบัน MOR ของธนาคารฯ = 5.995% และ MLR = 6.150%) และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันตั้งแต่ร้อยละ 30 อัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+1.25% สำหรับวงเงินกู้ 20-100 ล้านบาท กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก = 4.00% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+0.75% และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันตั้งแต่ร้อยละ 30 อัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+1.00%

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือสอบถามพนักงานภายในบูธได้ตลอดการจัดงาน ซึ่งนอกจากโปรโมชั่นข้างต้นแล้วผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว