คปภ. ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2020”

ทีม ENVISAGE คว้าแชมป์ด้วยนวัตกรรม “ประกันภัยอาคารทรัพย์สินอัจฉริยะ Smart Home” ส่วนทีม SoTa คว้าแชมป์ด้วยนวัตกรรม AI สร้างภาพ 3D จากกล้องมือถือเพื่อทำประกันรถยนต์ และตรวจผลการเคลมได้แม่นยำ” พร้อมต่อยอดขยายผลเสริมศักยภาพของธุรกิจ และการบริการ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2020” ภายใต้โจทย์ InsurTech Breaking Through The New Insurance Possibility พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลก” ตอบโจทย์การปรับตัวของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุค Post Covid-19 ที่ต้องการนวัตกรรมไร้ขีดจำกัดในการก้าวสู่ยุคใหม่ของโลกประกันภัย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าประกวดในครั้งนี้ จำนวน 134 ทีมนั้น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้มีการประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2020” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ประเภทนิสิต นักศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ENVISAGE ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยอาคารทรัพย์สินอัจฉริยะ Smart Home” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม InYouth ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มคุ้มครองเด็กจบใหม่ แต่ยังไร้งาน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม CARCARE ภายใต้แนวคิด “แอพพลิเคชั่นดูแลการเคลมรถยนต์รวมครบ จบที่แอพเดียว ครบวงจร” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย ลำดับที่  1  ได้แก่ ทีม OMG ภายใต้แนวคิด “เกมประกันภัย ที่จะทำให้ประกันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัว” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Tu Solution ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสำหรับการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SoTa ภายใต้แนวคิด “AI สร้างภาพ 3D จากกล้องมือถือเพื่อทำประกันรถยนต์ และตรวจผลการเคลมได้แม่นยำ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Agnos ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยี AI ช่วยผู้ป่วยในการวิเคราะห์อาการตัวเองแม่นยำ ไม่ต้องพึ่งหมอกูเกิล” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Team Fyn ภายใต้แนวคิด “การบริการประมวลผลประวัติการซ่อมการเคลมรถยนต์ ป้องกันปัญหาคนขับชนหนักแล้วย้ายค่ายประกัน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Voyage ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มเพื่อการประกันภัยคุ้มครองการท่องเที่ยวในประเทศที่ตรงใจหลากหลาย” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ซัมซานเทค ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มรวมกลุ่มประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองค่าความเสียหายส่วนแรกถูกใจ gen-Y” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ประจำปี 2563 หรือ OIC InsurTech Awards 2020 จะเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาค Tech Startup ให้นำเทคโนโลยีมาต่อยอดเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และให้บริการ ตลอดจนช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัยให้กับประชาชน 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

และในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวเชิญชวน Tech Startup ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ Center of InsurTech, Thailand หรือ ศูนย์ CIT (https://cit.oic.or.th) เพื่อร่วมกันสร้าง พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต