คปภ.ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564”

ย้ำตรวจสอบประกันภัย พ.ร.บ. รถ ก่อนออกเดินทางช่วงหยุดยาว พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ด้วยประกันภัยกลุ่ม 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโควิด-19

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด Save Thai Safe Trip” เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศพบว่าอยู่ในระดับที่สูง และประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 และเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวิต คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ “เมาแล้วขับ” รวมถึงไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้ จากสถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศกับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 21,403,678 คัน โดยมีรถที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งหมด 8,993,864 ฉบับ คิดเป็น 42.02% และรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. จำนวน 12,409,814 คัน คิดเป็น 57.98% ซึ่งจากสถิติข้างต้น พบว่ารถจักรยานยนต์ที่ไม่มีการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ในฐานะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม จึงได้บูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยให้เข้าไปมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ทุกภาคส่วน โดยดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์การนำประกันภัยเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ

โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางถนนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย การแสดงนวัตกรรมผลงานและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าศูนย์บริการด้านการประกันภัย กิจกรรมให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ภายในบริเวณงาน เช่น การเมาแล้วขับ การรักษาวินัยจราจร การใส่หมวกกันน็อก และคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ คือ กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) หรือเรียกชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” ขึ้น โดยเพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลก ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

“สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สำนักงาน คปภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว จะขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท และขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมสภาพร่างกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญควรตรวจวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนด และควรทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและประกันชีวิตอื่นๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัย จะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ รวมถึง “การ์ดอย่าตก” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เว้นระยะห่างทางสังคม อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและลดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย