ทิพยประกันภัยร่วมสนับสนุน โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 500 ใบ เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางท้องถนนสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ภายในงานทิพยประกันภัย ได้ออกบูธแนะนำและให้บริการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” คุ้มครอง “อุบัติเหตุ-โควิด-19” เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถาบันวิทยาการประกันระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก