สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกัน รักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันวิทยาการประกันภัย สำนักงาน คปภ.