มูลนิธิเอสซีจี ห่วงใยพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมา มอบนวัตกรรมและเงินช่วยเหลือ มูลค่า 2.2 ล้านบาท  ให้จังหวัดสมุทรสาคร

มูลนิธิเอสซีจี เดินหน้ามอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่  1) ห้องแยกเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่  2) แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ 3) แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็ก สำหรับเข้าเครื่อง CT Scan 4) ชุด PPE 200 ชุด  5) หน้ากากอนามัย N95 500 ชิ้น 6) เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) 500 ชุด 7) ถุงมือทางการแพทย์ 3,000 คู่ 8) หน้ากากผ้าสำหรับเด็ก 2,000 ชิ้น

นอกจากนี้  มูลนิธิฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ด้วยความห่วงใย และขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทั้งพี่น้องชาวไทยและ   เมียนมา ให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน