ธอส. เปิดให้ลูกค้าสินเชื่อลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตออนไลน์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าสินเชื่อ พัฒนาช่องทางในการรับ “หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตแบบออนไลน์” แทนการรับเอกสารทางไปรษณีย์ เพียงลูกค้าเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเครดิตผ่านลิงค์ที่ธนาคารส่งทางข้อความ SMS จาก GHBank เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00-18.00 น. หรือสแกน QR Code ทาง www.ghbank.co.th เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนการใช้งานรวมถึงอีเมลในการรับ Username และ Password สำหรับใช้ในการดาวน์โหลดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตผ่านทาง www.ghbank.co.th

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์