5 ปี มูลนิธิ Advancing Life ของ ASEA

ASEA ผู้นำด้านเทคโนโลยีรีดอกซ์ด้านสุขภาพระดับโลกร่วมรำลึก 5 ปี มูลนิธิ Advancing Life Foundation ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและพนักงาน ขจัดความยากจน และช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดและได้รับความทุกข์ทรมาน โดยที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้คนไปแล้วมากกว่า 800,000 คนใน 16 ประเทศ

มูลนิธิ ASEA Advancing Life Foundation ได้ระดมทุนกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนความพยายามขององค์กรการกุศลทั้งในประเทศและทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การต่อสู้กับความยากจนขั้นรุนแรงการพัฒนาน้ำสะอาดการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ และการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสงเคราะห์เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ

ในปีที่ผ่านมามูลนิธิได้เข้าร่วมโครงการบรรเทาทุกข์โควิด -19 ทั่วโลกด้วยการบริจาคเงินให้กับ Samaritan’s Purse เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภาคสนามในเมือง Cremona ประเทศอิตาลีและในนครนิวยอร์กพร้อมกับสนับสนุนแพทย์ไร้พรมแดน นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้จัดหาอาหารกว่า 500,000 มื้อให้กับธนาคารอาหารกว่า 200 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์การสุขาภิบาลการศึกษาและความไม่มั่นคงของอาหารในปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือการระบาดอย่างต่อเนื่อง

“เมื่อเราก่อตั้งมูลนิธิ Advancing Life Foundation ในปี 2558 เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดการกับความเจ็บป่วยเรื้อรังของโลกที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน”

ไทเลอร์ นอร์ตัน ผู้ก่อตั้ง ASEA

มูลนิธิ Advancing Life Foundation มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนองค์กรและประเทศต่างๆ ที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือกับ Operation Underground Railroad (OUR) ได้ให้ทุนในการสร้างศูนย์ ICAC (International Crimes Against Children) สองแห่งสนับสนุนการฝึกสุนัขตรวจจับที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตัว และช่วยเด็ก 100 คนจากการค้ามนุษย์ ด้านมนุษยธรรม ได้เดินทาง 6 ครั้งไปยังจังหวัด Imbabura ทางตอนเหนือของเอกวาดอร์ ส่งผลให้มีการสร้างศูนย์อาชีวศึกษา Inta-Kara ซึ่งเยาวชนได้เข้าเรียนตั้งแต่ปลายปี 2019 และ 1,500 ครอบครัวมีโอกาสที่จะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขา

นอกจากนี้ Advancing Life ยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ทุนสนับสนุนธนาคารอาหารในอเมริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 60,000 ดอลลาร์ในช่วงหกเดือน สำหรับในกัมพูชามีผู้คนร้อยละ 80 ขาดการเข้าถึงน้ำสะอาด มูลนิธิได้ให้ทุนสนับสนุนบ่อน้ำสะอาดกว่า 150 บ่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิดกว่า 200 ชุด และปลูกสวน 12 แห่งตั้งแต่ปี 2562 ผ่านโครงการ Vision Cambodia ในปี 2564 มูลนิธิ Advancing Life Foundation กำลังเดินไปที่กัมพูชาอีกครั้ง เพื่อร่วมมือกับ TECHO ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐในเม็กซิโก ติดตั้งระบบเก็บเกี่ยวฝน 10 ระบบสำหรับชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศนั้นๆ

“เราภูมิใจกับผลกระทบเชิงบวกที่พนักงานและผู้ร่วมงานของเราได้สร้างขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและเราหวังว่าจะมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคด้วย” ไทเลอร์ กล่าวสรุป