ธ.ออมสิน แจ้งปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 แหล่งข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ธนาคารออมสินจะปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ชั่วคราว เพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว พร้อมปรับเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเดิมกู้ได้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 23 มกราคม 2564