ลงทะเบียนได้แล้ว สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

แหล่งข่าวจากธนาคารออมสินแจ้งว่า ขณะนี้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกลับมาลงทะเบียนได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยธนาคารออมสินเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกู้ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-12.00 น. หรือจนกว่าวงเงินจะหมด ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการ แอปพลิชัน MYMO อาจไม่ได้รับความสะดวก จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้