ธ.ก.ส. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกิจกรรมเปิดบูธช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยนำกุ้งก้ามกรามและปลา จำนวน 5 ตัน มีทั้งแบบสดและแบบย่างมาจำหน่าย พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือได้ที่บริเวณหน้าบริเวณทางเข้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2564