ยันฮี ยกระดับมาตรการเข้มรับมือโควิด เพิ่มความมั่นใจผู้รับบริการ

รพ.ยันฮี ยกระดับมาตรการเข้มป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ คาดดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นพ.เอกวิทย์ เกวลินสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. ประจำ รพ.ยันฮี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ สร้างความวิตกให้ประชาชนคนไทยไม่น้อย รวมถึงผู้รับบริการ รพ.ยันฮี ที่อาจกังวลใจกับการเข้ารับบริการ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ทำให้ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด

นพ.เอกวิทย์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและดูแลสุขอนามัยแบบเชิงรุกขั้นสูงสุดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจในการดูแลรักษาและป้องกันของโรงพยาบาลยันฮีว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่

มาตรการสำหรับผู้รับบริการ /ญาติ /บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

  • บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน และทำความสะอาดมือก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
  • จำกัดทางเข้า-ออก ในโรงพยาบาล ก่อนเข้าภายในโรงพยาบาลจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกท่าน แบบอินฟราเรด ไม่ต้องมีการสัมผัสร่างกาย
  • มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ช่วยซักประวัติ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจุดสแกนไทยชนะ ให้กับผู้ที่เดินผ่านช่องทางเข้าออกทุกท่าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายในโรงพยาบาล
  • กรณีญาติที่ต้องการเยี่ยมผู้ป่วย แนะนำให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Social media เช่น Line/Messenger แทนการเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของญาติและผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ทางโรงพยาบาลได้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นต้องไปเมื่อกลับมาจะต้องกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการก่อนจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

มาตรการสำหรับเคาน์เตอร์และพื้นที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล

  • รับบริการอย่างปลอดภัย ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ทุก 30 นาที ได้แก่ ห้องตรวจแพทย์ เคาน์เตอร์พยาบาล ห้องพักผู้ป่วย พื้นผิว จุดสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ พื้นที่นั่งคอย เป็นต้น รวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถเข็น เปล และอุปกรณ์ต่างๆ ทันทีหลังจากใช้งาน
  • มีการจัดสรรพื้นที่และเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกๆ พื้นที่ เช่น ที่นั่งรอตรวจสำหรับผู้รับบริการ มีการจัดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร รวมถึงจุดรอชำระเงิน-รับยา และมีจุดบริการแอลกอฮอล์
  • จัดพื้นที่เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ “ARI Clinic” แยกต่างหากจากผู้มารับบริการทั่วไป แบบ One Stop Service ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การเอกซเรย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรับยากลับบ้าน
  • จัดทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง และสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ในการให้บริการทุกขั้นตอน

“เจ้าหน้าที่รพ.ยันฮีทุกคน ต่างร่วมใจกันป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ทำความสะอาดมือเป็นประจำ, การเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ในช่วงเวลาก่อนให้บริการ และหลังให้บริการมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ขอให้ผู้รับบริการทุกท่านมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาล ที่เราตั้งใจปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ” นพ.เอกวิทย์ กล่าว