โนเบิล เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน กางแผนธุรกิจ ปูทางผู้นำตลาดอสังหาฯ ตั้งเป้า 3 ปีติด 1 ใน 5

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE  ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-”

โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เปิดเผยว่า NOBLE ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยทาง NOBLE ได้เตรียมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี

โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คาดว่าจะเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

นายอรรถวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งปี 2563 ได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,412 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,238 ล้านบาท และเงินสด 2,653 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของทุนอยู่ที่ 1.28 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2562 ที่อยู่ที่ 1.58 เท่า โดยบริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากผลกระทบของโควิด-19 เนื่องจากโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทเป็นที่ยอมรับในตลาด

ขณะที่ความแข็งแกร่งของ NOBLE ยังสะท้อนได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งตอกย้ำสถานะของบริษัทในการเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยสิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือมูลค่ารวมประมาณ 15,000 ล้านบาท จะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่องใน 2-3 ปีข้างหน้า และมีสินค้าพร้อมขายรวมถึงสินค้าที่อยู่ระหว่ากงการก่อสร้าง (Inventory) มูลค่ารวมประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าพร้อมโอนประมาณ 4,500 ล้านบาท จะช่วยสนับสนุนการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดตัวอีก 11 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 45,100 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวสูง 25,000 ล้านบาท และแนวราบ 20,100 ล้านบาท เพื่อปูทางให้ขึ้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย โดยตั้งเป้าติด 1 ใน 5 หรือ TOP 5 ภายใน 3 ปีข้างหน้า และตั้งเป้ารายได้ปี 2564 ประมาณ 11,000 ล้านบาท และยอดขายประมาณ 16,000 ล้านบาท มั่นใจฐานลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติมีกำลังซื้อสูง และได้พันธมิตรรายใหม่คือบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS โดยมีแผนเปิดตัว 5 โครงการร่วมกันในปี 2564 บนทำเลถนนสุขสวัสดิ์ ถนนคูคต ถนนพระราม 9 และถนนเอกมัย-รามอินทรา

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ NOBLE สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือ https://investor.noblehome.com และสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-9500

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-695-5000

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-251-9955 ต่อ 1415