เชฟรอนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ 6 โรงพยาบาล ในจังหวัดสมุทรสาครและชลบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 แว่นครอบตานิรภัย (Safety Goggle) และชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) รวมเป็นงบประมาณกว่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมจำนวน 6 แห่ง อันได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานกันอย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จะยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 นี้ ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ นอกจากนี้ เชฟรอนยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับภารกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ