ธ.ก.ส. จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดทั่วประเทศ มูลค่ารวมกว่า 590 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ออมเงิน ภายใต้แนวคิด “ธ.ก.ส. ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค แจกใหญ่ทุกปี” โดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค หรือเงินฝากสมุดเล่มแดง เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งนอกจากผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เพียงมีเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 5 สิงหาคมของทุกปี และมีเงินฝากคงเหลือทุก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในระดับประเทศอีก 1 สิทธิ์

ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนร่วมฝากเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค รวมกว่า 18.8 ล้านบัญชี จำนวนเงินกว่า 421,000 ล้านบาท โดยการจับรางวัลในรอบนี้มีมูลค่ารางวัลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 590 ล้านบาท อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทองคำ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่าน