บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 7

หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ยกระดับองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทยด้วยแนวคิดWorld Wide Wealth-ความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก”

 นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนผู้มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนอย่างถ่องแท้ สมัครเข้าร่วมโครงการ SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 7 ภายใต้แนวคิด “World Wide Wealth – ความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก”  เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนนักลงทุนรุ่นใหม่

ด้วยโครงสร้างหลักสูตรที่กลั่นกรองและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ SCBS เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วย 3E : Explore เรียนรู้ศาสตร์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง ด้วยทฤษฎีและการลงทุนจริงในสนามจริง Expand สัมผัสประสบการณ์จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ Engender สร้างคุณค่าและโอกาสที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืนในฐานะนักลงทุนและพลเมืองของโลก

ทั้งนี้ หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การอบรมเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักลงทุนระดับเซียน ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด และการลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันลงทุนจริงด้วยการเปิดบัญชีลงทุน 2 ล้านบาท โดยมีผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้เข้าใจ และค้นหาแนวทางสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพื่อการลงทุนจริงได้ ซึ่งมี นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และได้รับเกียรติจาก นายธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร

โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 SCBS อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งปี ได้ที่  www.scbs.com/iwp  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 02-949-1999 รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น