ทิพยประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุฟรีช่วงตรุษจีน 11-20 ก.พ. 64

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทางวัดได้เปิดให้ประชาชนชาวไทย และ ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีจิตศรัทธา เข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งทางวัดได้เตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในวัด และในทุกวันศุกร์ทางวัดจะปิดงดให้ประชาชนเข้ามาภายในวัด เพื่อให้จิตอาสาเข้ามาทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อมาที่วัด

โดยทิพยประกันภัย ได้ร่วมกับ วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่) จัดโครงการ มอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครอง 100,000 บาท  นาน 30 วัน จำนวน 20,000 ท่าน เพื่อเป็นของขวัญและแทนความห่วงใยสำหรับสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา ที่มาร่วมทำบุญในกิจกรรมของวัด สามารถ Scan QR Code ณ จุดประชาสัมพันธ์ของวัดเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ก.พ. 64

ทั้งนี้ทางทิพยประกันภัย นำโดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ได้เข้ากราบถวาย “ปฏิทินพระพุทธเจ้า 3 พระองค์” ประจำปี 2564 แด่ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชา กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) เพื่อนำไปให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้

โดยปฏิทินเป็นภาพพระประธานทั้ง 3 องค์ภายในวัดเล่งเน่ยยี่ คือ พระศากยะมุนีพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน (เจ้าชายสิทธัตถะ) ตรงกลาง ส่วนฝั่งขวา คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า ส่วนฝั่งซ้าย คือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์นี้ เปรียบเหมือนไตรรัตน์ของฝ่ายมหายาน พระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ