วิริยะประกันภัย เปิดโครงการ Kick Off Meeting “VFin”

นายธงชัย จิรอลงกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting “Project VoneFA” (ERP) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Viriyah One Finance and  Accounting “VFin” อันเป็นการเชื่อมโยงระบบการเงิน บัญชี เป็นหนึ่งเดียว สามารถบริหารจัดการตรวจสอบ การจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญทำให้ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัย  ณ ห้อง CITY VIEW MEETING ชั้น 14 อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลัด กรุงเทพมหานคร