เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ เปิดตัวคลังสินค้าแช่เย็น-แช่แข็งแห่งใหม่ พร้อมโซลูชั่นตอบโจทย์ Food E-commerce ในอนาคต

เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ ผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) เปิดตัวคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่ สำหรับสินค้าแช่เย็น-แช่แข่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหาร และการเติบโตของบริการในกลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรือ “ HORECA ” ซึ่งมีอัตราการขยายตัวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10

โดยเป็นคลังสินค้าแห่งที่ 2 บนพื้นที่กว่า 25,000 ตร.ม. รองรับได้ทุกย่านอุณหภูมิ ตั้งแต่ – 25°C ถึง +25°C พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ Food Fulfillment Solution บริการ STOCK–PACK–SHIP สำหรับผู้ประกอบการที่อยากเพิ่มช่องทางการขายใหม่ เช่น ช่องทาง ONLINE หรือ Platform ต่างๆ และกำลังมองหาผู้ช่วยในการจัดการ Order รวมถึงการจัดส่งสินค้าจนถึงปลายทาง ตอบโจทย์เทรนด์การขายสินค้าอาหารแบบใหม่ Food E-commerce ที่กำลังจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

นายอิเดฮากิ นูมาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า ในปี 2564 เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ ตั้งเป้ารายได้ที่ 220 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 10 % โดยเน้นการเข้าไปขยายบริการในกลุ่มธุรกิจ HORECA เพิ่มช่องทางขายใหม่ๆ ให้กับลูกค้าทั้ง B2B และ B2C รวมถึงขยายบริการใหม่ยังผู้ผลิตตลาดสินค้าอาหารสำหรับการส่งออกและนำเข้า เช่น บริการการแช่เยือกแข็ง(Blast Freezing) การทำละลาย(Thawing) เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและสนับสนุนธุรกิจส่งออกและนำเข้าอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง

อีกทั้ง บริษัทฯยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร โดยบริษัทฯได้รับมาตรฐาน “BRC Global Standard” ในส่วนของการจัดเก็บ(Storage) และกระจายสินค้า(Distribution) ฉบับที่ 3 ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและช่วยเหลือช่วยผู้ประกอบการส่งออก ในการขยายตลาดต่างประเทศสำหรับสินค้าอาหารแช่เย็น/แช่แข็งอีกด้วย

เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ เปิดให้บริการคลังสินค้าแห่งที่ 2 ด้วยมูลค่าการก่อสร้างกว่า 500 ล้านบาท บนพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมดกว่า 25,000 ตร.ม พร้อมทั้งขยายการให้บริการเพิ่มเติม เช่น การจัดเก็บสินค้าที่อุณหภูมิห้อง(+20°C ถึง +25°C) การแช่เยือกแข็ง(Blast Freezing) การทำละลาย(Thawing) การบรรจุสินค้า (Packing) รวมถึงขยายพื้นที่คลังสินค้าแบบแช่แข็ง(-20°C – -25°C) และ แบบแช่เย็น (0°C – +10°C) ทำให้เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์  สามารถให้บริการจัดเก็บสินค้าได้ทุกอุณหภูมิ (Full range temperature control) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจบริการสามารถติดต่อ ได้ที่ บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด หมายเลข 02-706-1710 ต่อ 129-131 หรือ ที่เว็บไซต์ www.scglogistics.co.th