สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงจิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่า

สมาคมประกันชีวิตไทย ผสานความร่วมมือผ่านทาง นางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1(เชียงใหม่) (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 25,000 บาท ให้กับครอบครัวเด็กหญิงณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในชาวบ้านจิตอาสาที่เสียชีวิตจากการวูบหมดสติขณะทำหน้าที่จิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่จะลุกลามมายังหมู่บ้านและชุมชน เมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของเด็กหญิงณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา เนื่องจากเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและเสียชีวิตขณะทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564