กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU โครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 8”

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ตัวแทนโดย นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ ความยั่งยืน และความเสี่ยง และการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกองค์กรดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนมากยิ่งขึ้น

โดยครอบคลุมทุกประเภทของการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาคบริการ ทั้งนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซีมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้