“เอสซีจี” ผนึกพันธมิตร “ZiFiSense”  ชูเทคโนโลยี Smart Building in Smart City

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ผนึกกำลัง  ZiFiSense พันธมิตรจากประเทศจีน ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้าน IOT Solution มีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพงานบริหารอาคารประเภทต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในระดับอาคารอัจฉริยะ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการงานอาคารและผู้ที่ใช้งานอาคารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ชีวิตภายในอาคารภายในเมืองใหญ่  

Nexter Living บริษัทในกลุ่มธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบงานวิศวกรรม อาคารแบบครบวงจรในรูปแบบ System Integrator ร่วมธุรกิจกับบริษัท ZiFiSense บริษัทที่มีชื่อเสียงเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีด้าน IOT ปรับปรุงอาคารธรรมดาประเภทต่างๆ ให้กลายเป็น Smart Building ได้โดยใช้งบประมาณไม่มาก” ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจสำเร็จมาแล้วหลากหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น จุดเด่นของ Zeta technology ของ ZifiSense อยู่ที่ความเป็นผู้นำด้าน end-to-end IoT Solution ในระบบประเภท Low Power Wide Area Network (LPWAN)

ด้วยเครือข่าย ZETA Alliance ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูง สามารถรับ-ส่ง-ประมวลผลข้อมูลแบบ two-way real time communication จากเซนเซอร์ต่างๆ โดยทำงานร่วมกับ Building Automation System (BAS) เดิมได้ โดยมี Machine Learning Algorithms ช่วยประมวลผล สามารถแนะนำ หรือคาดการณ์อายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในอาคารให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแล และที่สำคัญคือสามารถใช้งานได้กับทุกประเภทและทุกขนาดของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าหรือใหม่

นอกจากนี้เทคโนโลยีของ ZiFiSense ยังรองรับความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นของอาคารอัจฉริยะ เช่น asset tracking, occupancy detection,  air quality monitoring,  leak detection ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร-จัดการการใช้งานอาคารให้ดียิ่งขึ้น โดยคุณประโยชน์ทั้งหมดนี้จะช่วยขยายขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจให้ผู้ประกอบธุรกิจอาคาร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เอสซีจีในฐานะคู่ธุรกิจได้ใช้จุดแข็ง ในเรื่องของความเข้าใจลูกค้าจากการมีประสบการณ์ด้านธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมาสร้างความแข็งแกร่งด้วยการร่วมธุรกิจเป็น exclusive partner กับทาง ZiFiSense โดยจะมุ่งทำการศึกษาภาพตลาดทั้ง South East Asia โดยเริ่มต้นที่ประเทศไทย ก่อนจะขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อให้สามารถปรับรูปแบบของ Offering  ให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเบื้องหลังของการพัฒนาปรับเปลี่ยนที่ต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น มาจากทีมนักวิจัยของเอสซีจีที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของ ZiFiSense ให้ตอบโจทย์ที่แตกต่างของลูกค้า ภายใต้โจทย์หลักเพื่อการก้าวเข้าสู่ความเป็น Smart Building, in Smart City

สนใจสอบถามข้อมูล SCG Smart Building Solution เพิ่มเติมได้ที่www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-intell#intell หรืออีเมล energysolution@scg.com