หุ้นกู้ LALIN ยอดจองซื้อทะลักกว่าเท่าตัว

บริษัท  ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) (LALIN) บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วกว่า 34 ปี โดยบริษัทมีการขยายที่สูงกว่าภาพรวมของตลาดฯ มาตลอดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแม้บริษัทจะมีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างมาก แต่ยังคงควบคุมความเสี่ยงทางด้านการเงินอย่างดี มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ต่ำเพียง 0.67 เท่า ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ราว 1.4 เท่า

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมในครั้งนี้จำนวน 550 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นเคย โดยมีทั้งนักลงทุนกลุ่มสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ให้ความสนใจจองซื้อเข้ามามากกว่ามูลค่าเสนอขายกว่าเท่าตัว

ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระจำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ใช้สภาพคล่องของบริษัทชำระคืนไปก่อนแล้ว โดยงบดุล ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีเงินสดสำรองอยู่ราว 1,050 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ราว 7,500 ล้านบาท โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E Ratio) ที่ต่ำเพียง 0.67 เท่า และหากดูที่ Net D/E Ratio จะอยู่ที่ระดับต่ำเพียง 0.31 เท่า ในขณะที่บริษัทมียอดรับรู้รายได้ในปี 2563 เติบโต 24% และกำไรสุทธิเติบโตถึง 50% สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สำหรับในการออกเสนอขายหุ้นกู้รอบนี้ ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.35% โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 550 ล้านบาท โดยเป็นการออกเพื่อเสริมสภาพคล่องไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ จากที่บริษัทได้นำสภาพคล่องของบริษัทชำระคืนหุ้นกู้ตัวเดิมที่ครบกำหนดไปในช่วงก่อนหน้าแล้วจำนวน 500 ล้านบาท