สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย จัดสัมมนา “ขายอย่างไรให้มีความสุข…เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น”

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ นายทัตเทพ สุจิตจร (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “ขายอย่างไรให้มีความสุข…เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดยมี ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าของผลงานหนังสือ “ริเน็น…สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักการคิดแบบญี่ปุ่น” และเจ้าของเพจเกตุวดี Marumura ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และเคล็ดลับการบริการแบบญี่ปุ่น (Omotenashi) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการใส่ใจ ให้ความเคารพลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันไป รวมถึงแนวคิดการบริหารงานอย่างมีความสุขเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววสุมดี วสีนนท์ (ที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารจากสมาคมประกันชีวิตไทย และสถาบันประกันภัยไทย เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อเร็วๆ นี้