ธ.ออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ขึ้นรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

สำหรับรางวัล TQA ประจำปี 2563 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศให้ธนาคารออมสิน ผ่านเกณฑ์รางวัล TQA เป็นการสะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่ามีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การ Re-Structure, Re-Process จนถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของภารกิจธนาคารเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในปี 2560 ธนาคารได้รับรางวัล Thailand Quality Class และพัฒนาสู่รางวัล Thailand Quality Class (Plus) ด้าน Customer และด้าน Operation ในปี 2561-2562 ตามลำดับ จนมาประสบความสําเร็จได้รับรางวัลสูงสุด Thailand Quality Award ในปี 2563 เป็นปีที่ 6 ที่ธนาคารส่งผลงานเข้าตรวจประเมิน ถือเป็นรางวัลแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง