“รมว.คลัง” เยี่ยมชมงานเกษตรกรลูกค้า-วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ “หยกฟาร์ม” อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ของนางอรณี สำราญรื่น ซึ่งเป็นทายาทเกษตรกรที่จำหน่ายพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล ปากช่อง1 และเนเปียร์แคระ ส่งจำหน่ายทั่วประเทศ จำหน่ายหญ้าหมักให้กลุ่มเลี้ยงโคโพนยางคำและเกษตรกรทั่วไป และเลี้ยงโคขุนกว่า 60 ตัว โดยจำหน่ายมูลโค สร้างรายได้รวมกว่า 1 ล้านบาทต่อปี

และเยี่ยมชม “กลุ่มธนาคารโครุ่งเรืองเมืองยโสธร” อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคและซื้อโคสายพันธุ์ดีให้สมาชิกกลุ่มได้นำไปเลี้ยง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันมีลูกฟาร์มผู้เลี้ยงโคจำนวน 73 ราย รวมโคจำนวน 267 ตัว ซึ่ง ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินกิจการ โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหาร ในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564