เมืองไทยประกันชีวิต จัดงานสัมมนา “Skill Accelerate for the Next Chapter”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงานสัมมนา “Skill Accelerate for the Next Chapter” ในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ ผ่าน LearnRU Application แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเมืองไทยประกันชีวิต แก่ผู้บริหาร พนักงานภายในและตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ เพื่อ Upskill and Reskill บุคลากร และยกระดับมาตรฐานการทำงานแบบวิถีใหม่ (Next Chapter) ให้สามารถตอบโจทย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยมี นายชัยยะพัส อินจงกลรัศม์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย ร่วมงาน ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่