วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาคู่ค้า ประจำปี 2564-2565

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาคู่ค้า ประจำปี 2564-2565 โดยมี นายนที ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมเซ็นสัญญากับคู่ค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ร้านกระจก และรถยก ทั่วประเทศกว่า 850 แห่ง โดยได้เริ่มดำเนินการกับคู่ค้าในพื้นที่ฝ่ายปฎิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) เป็นกลุ่มแรก ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการบนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดไปถึงยกระดับความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดูแลและบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการดูแลความเสียหายอันเกิดกับรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม