การเคหะแห่งชาติจัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยกระดับคุณภาพชีวิต นำร่อง 10 ชุมชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน บางคนมีรายได้ลดลง บางคนถูกเลิกจ้าง  การเคหะแห่งชาติมีความห่วงใยต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแล จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและด้านสังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในมิติเกษตรชุมชนยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเกษตรชุมชนยั่งยืน

โดยประสานงานกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำไปปลูกในโครงการนำร่อง 10 โครงการ มีสมาชิกที่เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 143 คน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 จำนวน 10 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม จำนวน 6 คน โครงการเคหะชุมชนพูนทรัพย์ จำนวน 19 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 จำนวน 26 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรคลอง 10/2 จำนวน 10 คน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคารแปลง G จำนวน 15 คน โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ จำนวน 10 คน โครงการเคหะชุมชนเทพารักษ์ 3 จำนวน 13 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรบางพลี จำนวน 7 คน และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน จำนวน 27 คน

ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับพระราชทาน 1 ชุด มีเมล็ดพันธุ์ผัก 10 ชนิด ได้แก่ ถั่วพู ฟัก บวบเหลี่ยม ฟักทอง ถั่วฝักยาว พริกขี้หนูพื้นบ้าน ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 มะเขือเจ้าพระยา และแตงกวา

“การเคหะแห่งชาติขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระเมตตาที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้ชาวชุมชนในโครงการนำร่องของการเคหะแห่งชาติทั้ง 10 โครงการ จำนวน 143 คน ได้มีพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ สามารถนำพันธุ์ไปขยายหรือปลูกเองได้ในอนาคต รวมทั้งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับครัวเรือน สร้างความแข็งแรงมั่นคงให้เกิดกับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน” นายทวีพงษ์ กล่าวท้าย