อุตสาหกรรมประกันชีวิต – ประกันภัย รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน พร้อมเปิดตัวกรมธรรม์ไมโครอินชัวรันส์

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วย นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” พร้อมเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์)”

โดยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยภัย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต รวมถึงการติดเชื้อจากโควิด-19ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 และบริเวณหน้าศูนย์บริการด้านการประกันภัย สำนักงาน คปภ.เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564