กสิกรไทยกวาด 3 รางวัลใหญ่

นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน และนายจงรัก รัตนเพียร (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบ 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกตลาดรองและบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย (Best Bond House Award) รางวัลผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวที่มีมูลค่าการจำหน่ายสูงสุด (Top Underwriter Award) และ รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR (Best THOR Engagement Award) ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการในตลาดตราสารหนี้ไทย และการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่อย่างต่อเนื่อง จากการประกาศผลในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย ถนนราชดำริ เมื่อเร็ว ๆ นี้