กสิกรไทย-กลุ่มเซ็นทรัล ปิดดีลการให้สินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR รายแรกของไทย

กสิกรไทยและกลุ่มเซ็นทรัล ประสบความสำเร็จในการปิดดีลการให้สินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR วงเงินมูลค่ากว่า 650 ล้านบาท พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR เป็นรายแรกของประเทศ ชูเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยกลุ่มเซ็นทรัลในการบริหารความเสี่ยงและบริหารจัดการต้นทุน และธนาคารพร้อมเดินหน้าส่งเสริมตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้ประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางการเงิน

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยและกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมลงนามสนับสนุนสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) วงเงินมูลค่ากว่า 650 ล้านบาท พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR (Cross Currency Interest Swap with Floor) เพื่อเปลี่ยนหนี้สินสกุลเงินบาทและดอกเบี้ย THOR ให้เป็นหนี้สินสกุลเงินและดอกเบี้ย EUR ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สินของกลุ่มเซ็นทรัล

โดยกลุ่มเซ็นทรัลเป็นลูกค้ารายแรกของประเทศที่ใช้บริการนี้ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR และหุ้นกู้ THOR ที่ธนาคารได้ทำเป็นรายแรกในประเทศเมื่อปี 2563 เช่นเดียวกัน ธนาคารตระหนักดีว่าการพัฒนาตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารต้นทุนทางการเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสกุลเงินต่างประเทศและเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่ผ่านธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR ได้

การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของธนาคารกสิกรไทย ในการสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาตลาดการเงินไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลอยตัวสำหรับการกู้ยืมเงินบาท (THBFIX)  โดยตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่มีการทำธุรกรรมใหม่ที่เป็นสินเชื่อ ตราสารหนี้ และหุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็นนวัตกรรมการเงินของการให้สินเชื่อและตลาดอนุพันธ์ที่อ้างอิงดอกเบี้ย THOR เนื่องจากเป็นธุรกรรมการกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศผ่านอนุพันธ์ทางการเงิน (Foreign Currency Synthetic Borrowing) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สิน (Liability Management) ของกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนการพัฒนาตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย