“ธนา ต่อสหะกุล” ผู้นำทัพคนใหม่ของ MDPC ชูหลัก “พัฒนาคน” ให้พร้อม ส่งมอบบริการอสังหาแบบครบวงจรอย่างเหนือระดับ

งานบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยและงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นงานละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยหลายทักษะ โดยเฉพาะการเข้าใจในความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภค และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัย และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ เช่นเดียวกับการมีทัศนคติที่ดี พร้อมจะส่งมอบบริการที่เหนือระดับอย่างมีคุณภาพ

ภารกิจใหญ่ในฐานะผู้นำคนใหม่ของ ธนา ต่อสหะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence จึงเป็นการวางรากฐานแนวคิดในการทำงานของบุคลากรเพื่อส่งมอบบริการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรให้แก่ผู้บริโภคและผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการภายใต้การดูแลของ MDPC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกสถานการณ์ พร้อมตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคตามแนวคิด “ทุกเรื่องในคอนโดฯ ให้เราดูแล” พร้อมนโยบายการทำงานต่างๆ ที่เข้าใจลูกค้า และบริการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุด

เราอยากให้บุคลากรของ MDPC ไม่ว่าจะฝ่ายนิติบุคคล ฝ่ายทำความสะอาด ฝ่ายวิศวกรรมอาคารฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายตัวแทนขาย รวมถึงฝ่ายอื่นๆ มีครบทั้ง Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ Soft Skills ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์ เพราะงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องติดต่อกับผู้คนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงมีจิตใจรักในงาน ด้านบริการ หรือ Service Mind พร้อมที่จะดูแลลูกบ้านและผู้มาติดต่ออย่างเต็มที่

และให้ความสำคัญกับเรื่องความสมบูรณ์แบบของทุกบริการ เช่น การบริหารจัดการอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพในระดับสากล แต่ความสมบูรณ์แบบเหล่านี้จะเกิดไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจกันในทีม เราจึงคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมี Soft Skills ในด้านการเข้าสังคมและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ เราจึงปรับแผนการบริหารให้กับแต่ละโครงการโดยเฉพาะ เพื่อเป็นให้มากกว่างานนิติบุคคล แต่ดูแลครบทุกมิติและเน้นเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัย และ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดูแลให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคอย่างครบวงจร

MDPC Expertise Meets Excellence เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์พร้อมผนึกกำลังคนเพื่อส่งมอบ All in One Service หัวใจสำคัญของการส่งมอบบริการที่สมบูรณ์แบบ เหนือความคาดหมายของลูกค้าคือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพ เราจึงต้องทำให้บุคลากรและทีมงานเห็นภาพที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์กร แล้วทุกคนจะสามารถนำสิ่งที่เราเน้นย้ำไปปฏิบัติตามได้อย่างเข้าใจและเต็มใจ”

บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence เป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน ให้บริการใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร 2.ธุรกิจนายหน้าซื้อ-ขาย-ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3.ธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ 4.ธุรกิจตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย 5.ธุรกิจบริการด้านความสะอาด 6.ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภค