โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ประกาศปิดบริการห้องประชุม 30 วัน

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ประกาศปิดบริการห้องประชุม และพื้นที่ชั้นประชุม เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมทั้งกักตัวพนักงานส่วนจัดงานสัมมนาและประชุมที่ให้บริการในวันดังกล่าว