ธอส. แจ้งปิด “สาขาบางเขน” ชั่วคราว หลังพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรายงานว่า วันที่ 9 เมษายน 2564 มีพนักงาน 1 ราย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน ธนาคารจึงสั่งปิดให้บริการสาขาบางเขนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 9-12 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดแบบ Big cleaning ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และจะเปิดให้บริการปกติในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีพนักงานชุดใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ธนาคารได้ให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาบางเขนทุกคน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวที่บ้าน เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่ามีพนักงานรายใดมีไข้สูงหรือมีอาการป่วย ส่วนลูกค้าที่เข้ารับการบริการที่สาขาบางเขนในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 ธนาคารได้โทรแจ้งให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หรือพิจารณาเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล โดยธนาคารได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบแล้ว

สำหรับลูกค้าของสาขาบางเขน สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 02-961-0023-4 สาขาดอนเมือง โทร. 02-533-6341-2 และสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โทร. 02-958-5062-4 หรือสาขาอื่น ๆ ที่ท่านสะดวก หรือใช้บริการผ่าน Mobile Application : GHB ALL โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา และธนาคารต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทั้งในสำนักงานใหญ่ หรือที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ อาทิ การรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing กำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเพิ่มความถี่ของการ  ทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าใช้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์