“ไทยประกันชีวิต” มอบหมวกนิรภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), และนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบหมวกนิรภัยใน “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเดินทางบนท้องถนนอย่างปลอดภัยให้แก่อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี นายพีรภัทร  ตามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง