“กลุ่มเซ็นทรัล” ส่งมอบโลหิต 20 ล้าน ซีซี ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ”

นับเป็นธุรกิจค้าปลีกแห่งแรกที่สนับสนุนพื้นที่จุดบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอด 30 ปี ส่งมอบโลหิตแก่สภากาชาดไทยฯ ไปแล้วรวมกว่า 140 ล้าน ซีซี

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ จัดพิธีส่งมอบโลหิต 20 ล้าน ซีซี ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประจำปี 2562-2563 ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” สะท้อนจุดยืนความเป็นผู้นำแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าแห่งแรกที่ให้การสนับสนุนพื้นที่รับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา โดยได้ส่งมอบโลหิตให้แก่ สภากาชาดฯ ไปแล้วมากกว่า 140 ล้าน ซีซี

ล่าสุดได้จัดพิธีส่งมอบโลหิตอีก 20,456,020 ซีซี ที่ได้รับจากพนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 โดยตั้งเป้าหมายส่งมอบโลหิตปีละ 10 ล้าน ซีซี ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย, ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบโลหิตจากกลุ่มเซ็นทรัล โอกาสนี้ได้เชิญชวนพนักงานให้เข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับพนักงานที่บริจาคโลหิตตั้งแต่ 30 ครั้งขึ้นไป โดยมีเซเลบริตี้ อาทิ ปัทมวดี เสนาณรงค์, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ และ รัญจิรา คงสวัสดิ์ ร่วมพิธี

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อให้มีเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงได้เพิ่มความถี่ในการรับบริจาคของแต่ละจุด จากเปิดจุดรับบริจาคทุกๆ 3 เดือน เพิ่มเป็นเดือนละ 1 ครั้งหรือมากกว่า และสามารถปรับเพิ่มความถี่ได้ตามที่สภากาชาดไทยขอสนับสนุน ซึ่งจะช่วยทำให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอ และมีโลหิตคงคลังเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และขอขอบคุณพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือทุกคนที่ร่วมเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของบริษัทและสังคม สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มเซ็นทรัลที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวเสริมว่า กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ได้ระดมการบริจาคโลหิตแล้วรวมเป็นจำนวนมากกว่า 140 ล้าน ซีซี เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ได้มีการเปิดจุดรับบริจาคเคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 153 ครั้ง และได้ขับเคลื่อนการรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนเปิดพื้นที่รองรับการบริจาคโลหิตเพิ่มเติมจาก 37 สาขา เพิ่มเป็น 44 สาขาในปี 2564 ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี