ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีพนักงานสำนักงานใหญ่ 1 ราย ติดเชื้อ COVID-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรายงานว่า ในวันนี้(จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564) เวลาประมาณ 18.30 น. มีพนักงานของธนาคารจำนวน 1 ราย จากฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ปฏิบัติงานอยู่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อ COVID-19” ภายหลังจากเดินทางไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เนื่องจากได้รับแจ้งว่า มีผู้ที่ร่วมเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลร่วมกันที่ จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ติดเชื้อ COVID-19

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ธนาคารจึงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.พนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และจัดทำ Timeline

2.พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ปฏิบัติงานในส่วนเดียวกันกับพนักงานที่ติดเชื้อและเดินทางไปนอกสถานที่โดยรถตู้ของธนาคารร่วมกัน รวมจำนวน 31 ราย ให้ตรวจหาเชื้อ กักตัวในสถานที่พักอาศัย และ Work from Home เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

3.ปิดพื้นที่บริเวณชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดแบบ Big cleaning ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ลิฟต์ และจุดสัมผัส

4.รายงานสภากาชาดไทย เพื่อกักกันหรือเรียกคืนโลหิตของพนักงานที่ติดเชื้อ เนื่องจากเข้าร่วมบริจาคโลหิตที่สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (ก่อนทราบข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ว่าผู้ร่วมเดินทางไป จ.ชุมพร ติดเชื้อ COVID-19)

5.รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบ

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทั้งในสำนักงานใหญ่ และที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ อาทิ การรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing กำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าใช้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์