ธนาคารออมสิน ปฏิเสธข่าวการร่วมทุนกับ BFIT

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ปฏิเสธข่าวการร่วมทุนกับบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT ตามที่ นสพ.ข่าวหุ้นฉบับวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้นำเสนอข่าวว่า “ธนาคารออมสินจะเข้าไปร่วมทุนกับ BFIT เพราะออมสินต้องการร่วมทุนกับนอนแบงก์ที่ให้บริการธุรกิจสินเชื่อจำนองบ้านและโฉนดที่ดิน คาดว่าดีลแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ ซึ่ง BFIT มีพอร์ตสินเชื่อบ้านแลกเงินดังกล่าวรองรับอยู่” นั้น

ธนาคารออมสินขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารมีแนวคิดที่จะเปิดให้บริการธุรกิจสินเชื่อที่เกี่ยวกับที่ดินเพิ่มเติม เพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนฐานราก หรือผู้ประกอบการธุรกิจที่มีปัญหาสภาพคล่อง ให้สามารถนำที่ดินเข้ามาใช้เป็นหลักประกันขอเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยไม่สูงเกินไปตามนโยบายของรัฐบาล แต่ขณะนี้ ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจนี้ และยังไม่มีการเจรจาร่วมทุนหรือร่วมทำธุรกิจกับบริษัทใดๆ รวมถึง บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากธนาคารออมสินได้ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้ลูกค้าและประชาชนทราบต่อไป