ธ.ก.ส. สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบน้ำดื่มให้กับ รพ.ภูมิพลฯ

นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ และนายโยธิน เพิ่มพูล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารมอบเงินสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมอบน้ำดื่มจำนวน 20,000 ขวด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล โดยมีนาวาอากาศเอก ทวีวงศ์ หาญดำรงค์ รองผู้อำนวยการ 2 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลภูมิพลดุลยเดช ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร