บริษัทกลางฯ เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP” แจ้งเหตุ-ซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ดียิ่งขึ้น และได้เล็งเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีและการพัฒนาบริการประชาชน โดยได้ต่อยอดการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของบริษัทให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปิดตัว LINE ของบริษัทที่มีชื่อว่า@iRVP” ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง

LINE “@iRVP” ของบริษัทกลางฯ นั้นเป็นการนำแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันและใช้เป็นช่องทางสื่อสารหลักมาพัฒนาต่อยอดเป็นช่องทางการให้บริการ สร้างความสะดวกกับประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประชาชนกับบริษัทให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และรับบริการที่สะดวกรวดเร็วได้ง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็น LINE Official Account ของบริษัท เพื่อเป็นอีกช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้งานมากที่สุด

อีกทั้งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมการใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน (New normal) ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ด้วยบริการการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ผ่านทางไลน์,การเชื่อมโยงข้อมูลการมีประกันภัยเพื่อตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ของผู้ประสบภัยได้ทุกเวลา และการแจ้งอุบัติเหตุเพื่อไปใช้สิทธิการเบิกค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.,ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น

การเริ่มต้นใช้ LINE “@iRVP” ทำได้ง่ายๆ เพียงค้นหาและเพิ่ม @iRVP” เป็นเพื่อนในไลน์ พร้อมลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการแบบดิจิทัลด้วยคุณสมบัติที่เชื่อมต่อทุกบริการเข้าด้วยกันได้ตลอดไป ทั้งนี้เมื่อประชาชนแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดแล้วกรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ จะพบกับฟังก์ชันบริการต่างๆ ดังนี้

“ซื้อ พ.ร.บ.” บริการที่ให้ประชาชนสามารถซื้อหรือต่ออายุประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านทางไลน์ด้วยตัวเอง (เฉพาะรถจักรยานยนต์และไม่รวมถึงนิติบุคคล)

“พ.ร.บ. ของฉัน” สามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย แสดงข้อมูลกรมธรรม์ที่อยู่ระหว่างให้ความคุ้มครอง เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครอง โดยประชาชนสามารถดูข้อมูลได้ทุกเวลา

“แจ้งอุบัติเหตุ” ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ สามารถแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กับสถานพยาบาลหรือบริษัทกลางฯ

“ถาม ตอบ เรื่องประกันภัย พ.ร.บ.” ประชาชนสามารถหาข้อมูล/คำตอบเกี่ยวกับเรื่องประกันภัย พ.ร.บ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดบริการใกล้คุณ” โดยประชาชนสามารถค้นหาโรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือตัวแทนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการทำประกันภัย หรือบริการช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงสาขาและจุดบริการของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ โดยมีการแสดงจุดพิกัดที่ตั้งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และสามารถติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ 1791 ได้อีกด้วย

LINE “@iRVP” ของบริษัทกลางฯ จะเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อ ดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการและการคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และจะพัฒนาขยายการเชื่อมต่อบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับประชาชน ต่อไปในอนาคต