วิริยะประกันภัย ปิดทำการสาขาสุขสวัสดิ์-ระยอง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งหยุดทำการสาขาและศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์ – ระยอง เป็นเวลา 3 วัน 26-28 เม.ย.64 หลังพบพนักงาน 3 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 พร้อมให้ความมั่นใจลูกค้าผู้เอาประกันภัย ยันไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประกันภัยและสินไหมทดแทน ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียวทุกทิศทั่วไทย

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ บริษัทฯ มีมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางมาตรการป้องกันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่ามีพนักงานจำนวน 3 ราย ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงาน 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่ที่ 330 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และพนักงาน 2 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ระยอง ตั้งอยู่ที่ 375/28-30 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

“บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุขสวัสดิ์ และ ระยอง  หยุดทำการติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนเป็นระยะเวลา 3 วัน  ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 28 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงาน รวมถึงแจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสาขา/ศูนย์ฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และเฝ้าสังเกตอาการแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะเวลา 14 วัน อันเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งพนักงาน ครอบครัว และผู้มาใช้บริการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้พนักงานจากสาขา/ศูนย์ฯ ใกล้เคียงเข้าปฏิบัติงานแทน เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการด้านประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง และให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ”

นายสยม กล่าวต่อไปอีกว่า ในขณะนี้ สาขา/ศูนย์ฯ ในพื้นที่อื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงาน รวมถึงเฝ้าระวังติดตามพนักงาน และดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดโควิด-19  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผน BCP รองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยพิจารณาให้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยของตนเอง

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการให้บริการผู้เอาประกันภัย เพราะบริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารจัดการการดำเนินงาน และบุคลากรภายในองค์กรให้รองรับต่อการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ลูกค้าวิริยะประกันภัยเชื่อมั่นได้ว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยจะยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกใช้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์ ผ่านบริการ VClaim on VCall ซึ่งสามารถแจ้งการเคลมนัดหมายผ่านบริการดังกล่าวได้ตามวันเวลาที่สะดวก นอกจากนี้หากลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ใช้บริการด้านประกันภัยและดำเนินการด้านสินไหมทดแทน ยังสามารถใช้บริการสาขา/ศูนย์อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และผ่านช่องทาง 1557 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกทิศทั่วไทย

“บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียว ทำให้สาขาและศูนย์ฯ ของวิริยะประกันภัยที่ครอบคลุมทั่วไทย กว่า 170 แห่ง สามารถรองรับงานบริการต่างๆ ได้เทียบเท่ากับสำนักงานใหญ่ รวมทั้งบุคลากรกว่า 6,700 คน ที่สามารถเป็นกำลังเสริมตามเครือข่ายของวิริยะประกันภัย โดยรองรับงานธุรกรรมการรับประกันภัยหรืออื่นๆ และการบริการสินไหมทดแทนได้ตลอดเวลา” นายสยมกล่าวในที่สุด