ธ.ก.ส. เตือนระวังผู้แอบอ้างผ่าน LINE หลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียม

ธ.ก.ส. เตือน! เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ระวังการแอบอ้างโดยใช้ LINE Account ลวงให้ชำระค่าธรรมเนียมหรือภาษีจากการขึ้นเช็ค ย้ำ! ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายให้มีการชำระเงินใด ๆ ผ่าน LINE Account หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ สามารถแจ้งได้ที่ Call Center 02 555 0555

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทาง LINE Account ชื่อ A-Mobil” แอบอ้างว่าเป็นบัญชีของธนาคาร โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีจากการขึ้นเช็ค ซึ่งพบผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวหลายรายนั้น

ธ.ก.ส. ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายในการติดต่อผ่าน LINE Account เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีจากลูกค้า ซึ่งในกรณีนี้หากลูกค้ามีการขึ้นเช็คต่างพื้นที่ อาจต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเช็ค ณ เคาน์เตอร์สาขา หรือมีการชำระค่าธรรมเนียมในขั้นตอนการออกเช็คต้นทาง จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินไปให้บุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มี LINE Official ที่ใช้ชื่อว่า BAAC Family”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า รวมถึงการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส. เท่านั้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากชื่อ “BAAC Family” โดยมีโลโก้ ธ.ก.ส. และสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวที่บริเวณหน้าชื่อ และมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า 8 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. จึงขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารของธนาคารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.baac.or.th  Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ “ธกส บริการด้วยใจ” ทั้งนี้ ธนาคารจะดําเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวต่อไป