ธ.ออมสิน ร่วมส่งมอบกำลังใจ สนับสนุนภารกิจบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ธนาคารออมสิน ขอส่งกำลังใจและสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ โดยได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าสู้ภัย COVID-19 ด้วยความเสียสละและอดทนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย พร้อมมอบเงิน น้ำดื่ม อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลปากเกร็ด และโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย, ขอนแก่น, อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น