ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน ให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

บุญจิรา โสตถิทัต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ให้กับ แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบต่อไปยังโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร สำหรับแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทำงานกันอย่างทุ่มเทและเสียสละกันอยู่ในขณะนี้ นำไปใช้ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้ทิพยประกันภัยขอขอบคุณในความเสียสละและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย